Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Opublikowany przez czerwiec 10, 2020 15:45

Rozmiar czcionki : A- A A+

Zarząd Klubu Kibica Siatkówki Jastrzębie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27 czerwca 2020 (sobota) o godzinie 15:00 w Sali konferencyjnej Hali Widowiskowo–Sportowej w Jastrzębiu–Zdroju przy al. Jana Pawła II 6.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Przyjęcie porządku zebrania

6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności klubu za rok 2019

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. Ogłoszenie wyników wyborów

12. Dyskusja i przyjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

– w sprawie przeznaczenia nadwyżek finansowych za rok 2020

13. Zakończenie zebrania

Zarząd prosi wszystkich członków Stowarzyszenia o obecność i liczny udział, zaś osoby które nie mogą uczestniczyć w zebraniu mogą wyznaczyć swoich pełnomocników.