II rata składek członkowskich

Opublikowany przez Listopad 3, 2020 12:54

Rozmiar czcionki : A- A A+

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że z końcem października 2020 minął termin wpłacania II raty składki członkowskiej na sezon 2020/2021. Powyższy termin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 27 czerwca 2020.

Zgodnie z par. 11 pkt. 2 statutu obowiązkiem każdego członka jest opłacanie składek członkowskich. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o uregulowanie zaległości. Brak opłaconej składki skutkować będzie skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Klubu Kibica Siatkówki Jastrzębie: 

30 1750 0012 0000 0000 3991 4287

W tytule przelewu należy wpisać: „składka członkowska sezon 2020/2021 – II rata”. Jeśli przelew dotyczy kilku osób należy również wymienić ich imiona i nazwiska.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, informujemy że składka członkowska nie jest opłatą za wejściówki na mecz, lecz jest jednym ze składników funduszu Stowarzyszenia, który jest przeznaczany na działalność Klubu Kibica i jest niezależna od tego, czy uczestniczymy w meczach, czy nie.

W obecnej sytuacji nie wiadomo jak potoczy się dalsza cześć sezonu, toteż o wysokości składek na przyszły sezon zadecyduje Walne Zebranie Członków.