Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowany przez maj 17, 2023 09:32

Rozmiar czcionki : A- A A+

Zarząd Klubu Kibica Siatkówki Jastrzębie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 3 czerwca 2023 (sobota) o godzinie 15:00 w Sali konferencyjnej Hali Widowiskowo–Sportowej w Jastrzębiu–Zdroju przy al. Jana Pawła II 6.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania

4. Wybór komisji skrutacyjnej

5. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał

6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022

8. Dyskusja i przyjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

– w sprawie przeznaczenia nadwyżek finansowych za rok 2022

– w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania