Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Opublikowany przez maj 30, 2024 10:07

Rozmiar czcionki : A- A A+

Zarząd Klubu Kibica Siatkówki Jastrzębie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 15 czerwca 2024 (sobota) o godzinie 15:00 w Sali konferencyjnej Hali Widowiskowo–Sportowej w Jastrzębiu–Zdroju przy al. Jana Pawła II 6.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

3. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania

5. Wybór komisji skrutacyjnej

6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności klubu za rok 2023

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Przyjęcie uchwał w sprawie:

– udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej,

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,

– przeznaczenia nadwyżek finansowych za rok 2024

9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

10. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. Ogłoszenie wyników wyborów

12. Dyskusja i wolne wnioski:

– rozpatrzenie odwołania od decyzji Zarządu Członka Stowarzyszenia Skreślonego z listy Członków,

– podjęcie decyzji odnośnie kontynuacji programu lojalnościowego Wierny Kibic

13. Zakończenie zebrania

Zarząd prosi wszystkich członków Stowarzyszenia o obecność i liczny udział.